Ce declaratii trebuie sa depuna microintreprinderile in luna martie 2013

07 Martie 2013, Obligatii Fiscale

Potrivit modificarilor Codului fiscal, aduse prin O.G. nr. 8 din 23 ianuarie 2013

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, incepand cu data de 1 februarie 2013 sunt obligate sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor toate societatile comerciale cu capital privat care au realizat venituri de pana la 65.000 de euro in 2012, indiferent de numarul de salariati. Astfel, nicio societate privata nou-infiintata sau cu venituri sub plafonul de 65.000 de euro, nu mai poate aplica regimul fiscal al  impozitului pe profit ci este obligata sa aplice regimul fiscal al microintreprinderilor.

In 2013, toti agentii economici care, la 31 decembrie 2012, indeplinesc conditiile pentru a deveni microintreprinderi, sunt obligati sa plateasca de la 1 februarie impozit de 3% pe veniturile realizate.

Microintreprinderile sunt definite de Codul fiscal ca fiind persoanele juridice romane care indeplinesc, cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent,  urmatoarele conditii:

realizeaza venituri, altele decat cele din activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital (exceptie fac doar persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii) in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;

 • au realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 65.000 euro;
 • capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Important: Plafonul de 65.000 de euro se calculeaza din insumarea veniturilor din orice sursa din care se scad:

 • veniturile aferente costurilor stocurilor produse;
 • veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
 • veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
 • veniturile din subventii de exploatare;
 • veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
 • veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
 • veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Pentru determinarea echivalentului in euro se utilizeaza cursul de schimb de la inchiderea exercitiului financiar, care, la 31 decembrie 2012, a fost de  4,4287 lei/euro.

Microintreprinderile trebuie sa comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere pana la data de 25 martie 2013 inclusiv  prin depunerea formularului 010 - „Declaratie de inregistrare fiscala/de mentiuni" privind optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor".

De asemenea, pana la 25 martie 2013 microintreprinderile trebuie sa depuna:

 • declaratia de impozit pe profit pentru anul 2012,
 • declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obtinut in perioada 1 ianuarie 2013 - 31 ianuarie 2013.

Pentru declararea profitului pentru ianuarie 2013, Codul fiscal stipuleaza ca cei care sunt obligati sa treaca la impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 1 februarie trebuie sa depuna pana la 25 martie declaratia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul  impozabil obtinut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor se calculeaza si plateste trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul si se declara prin depunerea formularulu 100 - „Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, in care se selecteaza randul “impozit pe veniturile microintreprinderilor”.

Potrivit art. 112^6 din Codul fiscal, daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plati, incepand cu trimestrul in care a depasit plafonul, impozit pe profit. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv, luandu-se in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal

In 2013, limita de 65.000 euro si impozitul pe profit datorat se calculeaza de la data de 1 februarie 2013.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf