Conditiile in care popririle pe salariu se raporteaza in Revisal

08 Ianuarie 2014, Inspectia Muncii
Conditiile in care popririle pe salariu se raporteaza in Revisal

In cazul in care exista o hotarare judecatoreasca prin care se pune poprire se salariul unui angajat, poprirea se inregistreaza pe statul de salarii incepand cu prima luna in care salariatul realizeaza si obtine venituri.

Poprirea NU se inregistreaza in Revisal in cazul in care aceasta este raportata la venitul net obtinut de salariat, exceptie facand hotararile judecatoresti care modifica statutul angajatului si al drepturilor salariale ale acestuia, deoarece Revisalul este o evidenta informatizata a salariatilor si nu o evidenta a veniturilor salariale.

Totusi, daca poprirea se infiinteaza asupra salariului de incadrare, se recomanda ca aceasta sa fie operata si in Revisal in baza hotararii judecatoresti.

Reţinerile la angajator ca terţ poprit se referă la veniturile nete realizate de angajat, nu la salariul de încadrare . Tot ce ţine de reţineri din salariu trebuie obligatoriu coroborat cu Codul Muncii - Titlul IV - Salarizarea , Cap. 3 - Plata salariului ,Art. 169.- Reţinerile din salariu pct. (4) :Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net . O singură prevedere din legislaţia muncii referitoare la reţinerile din salariu se raportează la salariul de încadrare , respectiv art. 248- Sancţiunile disciplinare -lit. c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%; şi d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% .

Potrivit Codului de procedura fiscala sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

De asemenea, poprirea se considera infiintata din momentul in care persoana asupra careia se instituie aceasta primeste adresa de infiintare, tertul poprit fiind obligat sa inregistreze atat ziua, cat si ora primirii adresei de infiintare a popririi.

Dupa infiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

  • sa plateasca, de indata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, in contul indicat de organul de executare;
  • sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, instiintand despre aceasta organul de executare.
In situatia in care, la data comunicarii adresei de infiintare a popririi, tertul poprit nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit sau nu va datora in viitor asemenea sume in temeiul unor raporturi juridice existente, va instiinta organul de executare in termen de cinci zile de la primirea adresei de infiintare a popririi, se precizeaza in Codul de procedura fiscala.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Inspectia muncii

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf