Tratamentul fiscal al tichetelor cadou in 2012

21 Februarie 2012, Informatii Fiscale
Tratamentul fiscal al tichetelor cadou in 2012

Acordarea tichetelor cadou este reglementata prin Legea 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, care prevede ca societăţile comerciale si celelalte persoane care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă.

Aceste tichete cadou se pot utiliza pentru:

  • - campanii de marketing,
  • - studiul pieţei,
  • - promovarea pe pieţe existente sau noi,
  • - protocol,
  • - cheltuielile de reclamă şi publicitate,
  • - cheltuieli sociale.

Potrivit Codului fiscal, sunt considerate deductibile cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.

Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

De asemenea, sunt considerate deductibile cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii.

Daca tichetele cadou sunt utilizate de societatea care le acorda in scopuri sociale, cheltuielile efectuate sunt deductibile  în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. [...].

În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, inclusiv sub forma de tichetele cadou acordate potrivit legii, in cuantum de 150 de lei/tichet.

Tichetele cadou acordate salariatilor sunt considerate venituri asimilate salariilor indiferent de perioada la care se referă si se impoziteaza cu cota de 16%

Tichetele de masă, tichetele de vacanţă, tichetele cadou şi tichetele de creşă, acordate potrivit legii nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii.

De asemenea, nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii veniturile reprezentând cadouri pentru copiii minori ai salariaţilor, cadourile oferite salariatelor, [...] cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie nu intră în baza de calcul, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie dintre cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei.

În cazul depășirii sumei de 150 lei pentru cadourile oferite, partea care depășește reprezintă venit din salarii și se cuprinde în baza de calcul a contributiilor.

 In cazul in care tichetele cadou se ofera altor persoane fizice decat salariatii proprii, in cadrul campaniilor de promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii, ele se considera venituri din premii si se impoziteaza cu cota de 16% prin retinere la sursa.

Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine plătitorilor de venituri/ persoanelor care acorda tichetele cadou. Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită în sumă de 600 lei, realizate de contribuabil. Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final si se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut

Tichetele cadou acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare de venituri din salarii sunt considerate pentru acestea venituri din alte surse; impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Cheque Dejeuner

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf