Raspunsul Ministerului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania la adresa Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania

02 Aprilie 2015, Informatii Fiscale

Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale din Germania, ca raspuns la solicitarea Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania, a transmis un punct de vedere oficial privind aplicarea pe teritoriul Germaniei a Legii privind salariul minim în sectorul transporturilor.

Prezentam, in cele ce urmeaza, sintetic, răspunsul formulat atat in numele institutiei guvernamentale mentionate cat si in numele cancelarului federal, dr. Angela Merkel:

Prin Legea privind salariul minim, în Germania a fost introdus pentru prima dată un salariu minim în toate sectoarele, cu scopul de a se asigura o protecţie minimă adecvată pentru toate angajatele şi angajaţii care lucrează în Germania, astfel incat nu doar angajaţii care sunt angajaţi la angajatori germani să fie protejaţi, ci toţi angajaţii care activează în Germania.

Pe baza petiţiilor International Road Transport Union (IRU) – Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere, care a scris în numele membrilor săi, Comisia Europeană a solicitat Germaniei ca în cadrul unei aşa-numite proceduri pilot să adopte o poziţie cu privire la compatibilitatea Legii salariului minim cu legislaţia Uniunii în domeniul transporturilor.

În cadrul acestei proceduri pilot, guvernului federal german a hotărât ca, până la clarificarea problemelor de legislaţie europeană – şi limitat la domeniul tranzitului pur – să prevadă o soluţie interimară.

Conform acesteia, în traficul pur de tranzit vor fi suspendate controalele de către autorităţile de stat în privinţa Legii salariului minim şi în acest sens nu vor fi iniţiate proceduri în cazul încălcării prevederilor Legii salariului minim.

În cazul în care au fost iniţiate deja proceduri, acestea vor fi oprite. Suspendarea nu se aplică pentru domeniul aşa-numitelor transporturi de cabotaj şi nici pentru traficul rutier cu trecere a graniţelor, cu încărcare sau descărcare în Germania.

Pentru detalii se pot accesa paginile de internet ale autorităţilor vamale (www.zoll.de), unde se pot găsi informaţii cuprinzătoare în limbile germană, engleză şi franceză cu privire la Legea salariului minim şi la obligaţiile care rezultă din aceasta.

Referitor la problema privind care componente ale remuneraţiei de lucru pot fi calculate la salariul minim, se invocă practica judiciară a Curţii Europene de Justiţie, preluată de Curtea Federală a Muncii, din care rezultă:

  • în măsura în care se plăteşte o diurnă suplimentar la rambursarea cheltuielilor efective ale angajatului pentru transport şi cazare, şi anume serveşte scopului de a compensa dezavantajele care se creează prin aceea că angajatul nu îşi poate executa munca în locul său de reşedinţă şi în mediul său obişnuit, iar mărimea acestora depinde de ţara în care este utilizat angajatul şi astfel sunt compensate costurile de viaţă diferite dintre România şi Germania, atunci o astfel de diurnă poate fi luată în calcul ca fiind o parte din salariul minim.

Detaliile de calcul sunt prezentate pe pagina de internet a Administraţiei Vamale (www.zoll.de) la rubrica "Salariul minim conform Legii privind salariul minim, calculul şi plata salariului minim".

Referitor la obligaţia de punere la dispoziţie a documentelor : angajatorii care depun o planificare a personalului pentru angajaţi mobili cu formularul 033037, trebuie să prezinte documentele necesare controlului salariului minim numai la o solicitare corespunzătoare a autorităţilor vamale.

De regulă, Administraţia Vamală poate solicita următoarele documente:

  • contract de muncă, respectiv documentele din care să rezulte conţinuturile principale ale raporturilor de angajare (Directiva privind documentele de evidenţă, Monitorul Oficial al CE nr. L 288/32 din 18.10.1991),
  • documente de evidenţă pentru timpul de lucru,
  • calculul salariilor
  • documente de evidenţă a efectuării plăţilor salariilor

Aceste documente nominalizate corespund documentelor care pot fi solicitate conform Directivei Europene 2014/67/UE din 15 mai 2014, ce trebuie implementată până în iunie 2016, pentru intrarea în vigoare a Directivei privind delegarea forţei de muncă.

Accesandu-se pagina de internet a Administraţiei Vamale (www.zoll.de), se poate citi urmatoarea informare oficiala privind suspendarea temporara a aplicarii prevederilor salariului minim în domeniul transporturilor, limitat la domeniul tranzitului pur:

Suspension of the control and correction of infringements pursuant of the Minimum Wage Act in the case of transport and haulage services which are purely in transit from EU Member States or third countries

http://www.zoll.de/EN/Businesses/Work/Foreign-domiciled-employers-posting/Minimum-conditions-of-employment/Other-obligations/aussetzung-kontrolle.html?nn=261326

To clarify the question whether the application of minimum wage provisions to, in particular, the pure transit through Germany is compatible with European law, the EU Commission initiated, on 21 January, a procedure known as pilot process. With immediate effect, and until clarification of the community law implications of the Minimum Wage Act’s application to the transport sector, the following transitional arrangement - strictly restricted to pure transit - shall apply:

As far as pure transit is concerned, the Customs Administration’s authorities suspend the controls exercised with a view to check compliance with the Minimum Wage Act, and the sanctioning of any infringements.

Therefore, as concerns purely transit operations, the notifications and/or operational schedules, and other records to be submitted pursuant to the Minimum Wage Act and/or the relevant legislation are no longer necessary.

Administrative offence proceedings will now not be initiated in this respect, any current proceedings will be suspended.

This transitional arrangement for transit operations encompass all transports and/or modes of transport that originate or terminate out of Germany, or that transit Germany without loading or unloading goods, or picking up or setting down passengers within Germany. Interruptions of journeys for other purposes, such as filling the fuel tank, or breaks and rest periods for drivers or passengers, do not preclude the assumption of transit. The transitional arrangement shall equally be applied to undertakings established in an EU Member State or a third country.

The suspension of controls and sanctioning of administrative offences shall not apply to so-called cabotage operations (where a foreign-domiciled undertaking performs transportation services that originate or end in Germany) or to cross-border transports with loading or unloading in Germany.

Accordingly, the creation and submission of notifications and/or operational schedules, and other work records to be presented pursuant to the Minimum Wage Act and/or the relevant legislation, continues to be mandatory for cabotage operations and cross-border transport.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf