Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in anumite cazuri

22 Mai 2015, Informatii Fiscale

Potrivit prevederilor Legii nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) primeşte diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu;
b) primeşte indemnizaţii în calitate de consilier local sau judeţean, indiferent de nivelul acestora;
c) realizează venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, de maximum 6 ISR într-un an calendaristic (valoarea ISR este de 500 lei, conform OUG nr. 126/2008).

Important: În situaţia în care, pe perioada concediului pentru creşterea copilului, au fost realizate venituri peste nivelul prevăzut de maximum 6 ISR într-un an calendaristic, recuperarea sumelor încasate necuvenit se realizează prin calculul diferenţei dintre cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului încasate şi nivelul lunar al stimulentului de inserţie la care ar fi avut dreptul, astfel:

  • Sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiarii acestora, în condiţiile legii, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agenţiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescripţie.
  • Sumele se achită de către debitor, în termen de 180 de zile de la data comunicării deciziei

Atentie: Debitul se constituie numai pentru lunile în care s-a desfăşurat o activitate.

În situaţia în care sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizaţii pentru creşterea copilului au drept cauză culpa persoanei care le-a încasat, materializată prin folosirea de către aceasta, cu intenţie, a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către aceasta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii, prevederile referitoare la recuperarea sumelor încasate necuvenit nu se aplică.

Sumele încasate necuvenit ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar se recuperează de la acesta, în condiţiile legii.

Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai urmăresc.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf