Informatii Fiscale - Pagina 2

8
Apr 2015

Consideratii privind tratamentul fiscal al diferentelor negative din reevaluarea imobilizarilor corporale

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Regulile generale privind tratamentul contabil al operatiunilor economice efectuate au fost reglementate pana in anul 2014, inclusiv, prin O.M.F.P nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Incepand cu anul 2015, aceste reguli generale sunt reglementate prin O.M.F.P.nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

2
Apr 2015

Raspunsul Ministerului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania la adresa Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Ministerul Federal al Muncii şi Problemelor Sociale din Germania, ca raspuns la solicitarea Uniunii Nationale a Transportatorilor rutieri din Romania, a transmis un punct de vedere oficial privind aplicarea pe teritoriul Germaniei a Legii privind salariul minim în sectorul transporturilor.

Prezentam, in cele ce urmeaza, sintetic, răspunsul formulat atat in numele institutiei guvernamentale mentionate cat si in numele cancelarului federal, dr. Angela Merkel:

Prin Legea privind salariul minim, în Germania a fost introdus pentru prima dată un salariu minim în toate sectoarele, cu scopul de a se asigura o protecţie minimă adecvată pentru toate angajatele şi angajaţii care lucrează în Germania, astfel incat nu doar angajaţii care sunt angajaţi la angajatori germani să fie protejaţi, ci toţi angajaţii care activează în Germania.

2
Mar 2015

Norme generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile

Fincont.NET, Informatii Fiscale
1. Contabilitatea în partidă simplă se ţine în limba română şi în moneda naţională.

2. Orice operaţiune economico-financiară se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

3. Documentele justificative care se evidenţiază în contabilitatea în partidă simplă angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit.

2
Mar 2015

Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Prin O.M.F.P nr. 170 din 17 februarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015, s-au aprobat Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, care intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.

26
Feb 2015

Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Fincont.NET, Informatii Fiscale
Anuntul de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28 din 1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Prin O.M.F.P. nr. 159 din 16 februarie 2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicat  în Monitorul Oficial  nr. 131 din 20 februarie 2015, s-a reglementat modelul şi conţinutul anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3
Feb 2015

Creditul fiscal extern

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit legislatiei fiscale interne (Art. 90 din Codul Fiscal), persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România, sunt supuse impozitării în România pentru veniturile din orice sursă, atât din România, cât şi din străinătate.

Contribuabilii (persoane fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoane fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă în România) care obţin venituri din străinătate au obligaţia să le declare până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a venitului, prin depunerea declaraţiei formular 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" [...]

3
Feb 2015

Propuneri privind modalitatea de completare a Ordinului de compensare

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Potrivit HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar și a pierderilor din economie, și Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice, compensarea obligațiilor de plată reciproce dintre persoane juridice pentru sume reprezentând contravaloarea facturilor mai mici de 10.000 lei inclusiv, se poate efectua în afara cadrului instituțional reprezentat de Institutul de Management și Informatică, dar pe baza ordinelor de compensare.

2
Feb 2015

Principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014

Fincont.NET, Informatii Fiscale

Sinteza a principalelor aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014, potrivit OMFP 65/22.01.2015 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2015.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf