Consideratii privind tratamentul fiscal al diferentelor negative din reevaluarea imobilizarilor corporale

08 Aprilie 2015, Informatii Fiscale

Regulile generale privind tratamentul contabil al operatiunilor economice efectuate au fost reglementate pana in anul 2014, inclusiv, prin O.M.F.P nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Incepand cu anul 2015, aceste reguli generale sunt reglementate prin O.M.F.P.nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Se impune a se retine faptul ca, prin cele doua ordine, s-a reglementat tratamentul contabil al operatiunilor economice derulate, tratamentul fiscal al acestora fiind cel instituit prin legea speciala, respectiv prin legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În ceea ce priveste tratamentul contabil al diferentelor negative rezultate ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale, respectiv rezultatul reevaluării reprezinta o descreştere a valorii contabile nete, O.M.F.P.nr. 1802 din 29 decembrie 2014 prevede urmatoarele:

  • descreşterea valorii contabile nete se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare),

sau

  • descreşterea valorii contabile nete se tratează ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Se retine faptul ca, in ambele cazuri, descreşterea valorii contabile nete rezultate ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale, este tratata din punct de vedere contabil ca o cheltuială, O.M.F.P.nr. 1802/2014 nefacand nicio referire la tratamentul fiscal al acesteia.

Drept urmare, tratamentul fiscal al diferentelor negative rezultate ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale trebuie analizat conform prevederilor legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaza la art.21 alin (4) lit. ş) faptul ca nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit "cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora.”

Invederam ca, prin prevederile O.M.F.P.nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, in vigoare incepand cu data de 01 ianuaire 2015, nu s-au adus modificari in ceea ce priveste tratamentul contabil al diferentelor negative rezultate ca urmare a reevaluării imobilizărilor corporale:

OMFP Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

O.M.F.P.nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială.

Autor: Cristi Chitu | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf