Documentar privind cotele de impozitare a dividendelor platite beneficiarilor nerezidenti

16 Mai 2013, Documentare Fiscale

In ceea ce priveste modalitatea de impozitare a veniturilor din dividende platite de o persoana juridica romana unui beneficiar nerezident in Romania, nu exista o uniformitate, dimpotriva, aceste cote pot varia intre 0% si 45%, functie de statul in care este rezident beneficiarul veniturilor si cu care Romania are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri.

1. In Romania se poate aplica cota 0% de impozitare asupra veniturilor din dividende platite unui nerezident, in urmatoarele conditii:

Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

  • 1. are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 20^1 alin. (4) din Codul fiscal;
  • 2. în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, este considerată a fi rezidentă a statului respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că este rezident în scopul impunerii în afara Uniunii Europene sau Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei;
  • 3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
  • 4. deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului.
2. Cotele de impozitare a veniturilor din dividende platite beneficiarilor nerezidenti se stabilesc potrivit prevederilor art. 113-124 din Codul fiscal roman, coroborate – obligatoriu, cu prevederile tratatelor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Prezentam in continuare, selectiv, cotele de impozitare cuprinse in tratatele de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu urmatoarele state:

Statul de rezidenta

Nr. CEDI

Cota de impozitare

Observatii

Austria

LEGEA Nr. 333 din 15 noiembrie 2005

0% - 5%

a) 0% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care deţine în mod direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 5% din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri.

Nota: pana la intrarea in vigoare a legii 333/2005, s-a aplicat cota de 15% conform D254/1978

Belgia

LEGEA Nr. 126 din 16 octombrie 1996

5% - 15%

  a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate care deţine în mod direct sau indirect cel puţin 25% din capitalul societăţii care plăteşte dividendele;

    b) 15% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Nota: pana la intrarea in vigoare a legii 126/1996, s-a aplicat cota de 10% conform D82/1977

Bulgaria

LEGEA Nr. 5 din 10 ianuarie 1995

10% - 15%

a) 10% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât o asociaţie de persoane) care deţine direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

    b) 15% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Canada

LEGEA Nr. 450 din 1 noiembrie 2004

5% - 15%

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate care controlează direct sau indirect cel puţin 10% din puterea de vot a societăţii plătitoare de dividende, cu excepţia dividendelor plătite de o corporaţie de investiţii deţinută de un nerezident şi care este rezidentă în Canada;

    b) 15% din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri.

Cehia

LEGE Nr. 37 din 16 iunie 1994

10%

impozitul stabilit nu va depăşi 10% din suma brută a dividendelor

China

LEGE Nr. 5 din 24 ianuarie 1992

10%

impozitul  stabilit nu va depăşi 10% din suma brută a dividendelor.

Cipru

DECRET Nr. 261 din 9 iulie 1982

10%

impozitul stabilit nu poate depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

Coreea de sud

LEGE Nr. 18 din 8 aprilie 1994

7% - 10%

a) 7% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât o asociaţie de persoane) care deţine direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 10% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Croatia

LEGE Nr. 127 din 16 octombrie 1996

5%

 impozitul stabilit nu va depăşi 5% din suma brută a dividendelor.

Danemarca

DECRET Nr. 389 din 27 octombrie 1977

10% - 15%

a) 10 la sută din suma brută a dividendelor, dacă primitorul este o societate (se exclud societăţile de persoane) care deţine direct cel puţin 25 la sută din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) în toate celelalte cazuri, 15 la sută din suma brută a dividendelor.

Egipt

DECRET Nr. 316 din 14 octombrie 1980

10%

cota de impozit nu va putea depăşi 10% din suma brută a dividendelor.

Elvetia

LEGEA Nr. 60 din 13 iulie 1994, modificata prin Legea 261/2011

15%

impozitul stabilit nu poate depăşi însă 15% din suma brută a dividendelor.

Nota: pana la intrarea in vigoare a legii 261/2011, cota de impozitare a fost de10%.

Federatia Rusa

LEGEA Nr. 38 din 16 iunie 1994

15%

impozitul stabilit nu va depăşi 15% din suma brută a dividendelor.

Finlanda

LEGEA Nr. 201 din 24 decembrie 1999

5%

impozitul stabilit nu va depăşi 5% din suma brută a dividendelor.

Nota: pana la intrarea in vigoare a legii 201/1999, s-a aplicat cota de 10% conform D61/1978

Germania

LEGE Nr. 29 din 16 ianuarie 2002

5% - 15%

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care deţine în mod direct cel puţin 10% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 15% din suma brută a dividendelor în toate celelalte cazuri.

Grecia

LEGEA Nr. 25 din 12 martie 1992

25% - 45%

a) 45 la sută din suma brută a dividendelor, dacă societatea care le distribuie este rezidentă a Greciei, şi

b) 25 la sută din suma brută a dividendelor, dacă societatea care le distribuie este rezidentă a României.

Irlanda

LEGEA Nr. 208 din 28 noiembrie 2000

3%

impozitul stabilit nu va depăşi 3% din suma brută a dividendelor

Israel

LEGEA Nr. 39 din 14 februarie 1998

15%

impozitul stabilit nu va depăşi 15% din suma brută a dividendelor

Italia

DECRET Nr. 82 din 15 aprilie 1977

10%

impozitul stabilit nu poate depăşi 10 la suta din suma brută a dividendelor

Kuweit

LEGEA Nr. 5 din 8 martie 1993

1%

impozitul  stabilit nu va depăşi 1% (unu la sută) din suma brută a dividendelor.

Liban

LEGEA Nr. 10 din 21 martie 1996

5%

impozitul astfel stabilit nu va depăşi 5% din suma brută a dividendelor

Luxemburg

LEGEA Nr. 85 din 18 octombrie 1994

5% - 15%

a) 5 la sută din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate - alta decât o societate de persoane -, care deţine în mod direct cel puţin 25 la sută din capitalul societăţii care plăteşte dividendele;

b) 15 la sută din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Malta

LEGEA Nr. 61 din  3 iulie 1996

5% - 30%

a) când dividendele sunt plătite de o societate rezidentă a României unui rezident al Maltei, care este beneficiarul efectiv al acestora, impozitul român astfel stabilit nu va depăşi 5% din suma brută a dividendelor;

b) când dividendele sunt plătite de o societate care este rezidentă a Maltei unui rezident al României, care este beneficiarul efectiv al acestora, impozitul maltez astfel stabilit nu va depăşi acel impozit asupra societăţii care plăteşte dividendele în legătură cu profiturile astfel distribuite şi în orice caz nu va depăşi 30% din suma brută a dividendelor.

Maroc

LEGEA Nr. 5 din 18 februarie 2004

10%

impozitul stabilit nu poate depăşi 10% din suma brută a dividendelor.

Moldova

LEGEA Nr. 60 din 17 iunie 1995

10%

impozitul stabilit nu va depăşi 10% din suma brută a dividendelor.

Norvegia

DECRET Nr. 67 din 25 martie 1981

10%

impozitul  stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor.

Olanda

LEGE Nr. 85 din 25 mai 1999

0% - 5% - 15%

a) 0% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care deţine în mod direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât un parteneriat) care deţine în mod direct cel puţin 10% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

c) 15% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Polonia

LEGEA Nr. 6 din 10 ianuarie 1995

5% - 15%

a) 5% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât o asociaţie de persoane) care deţine direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 15% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Portugalia

LEGE Nr. 63 din 15 aprilie 1999

10% - 15%

- impozitul stabilit nu va depăşi 15% din suma brută a dividendelor.

- dacă beneficiarul efectiv al dividendelor este o societate care, pentru o perioadă neîntreruptă de 2 ani anteriori plăţii dividendelor, deţine direct cel puţin 25% din capitalul social al societăţii care plăteşte dividendele, impozitul astfel stabilit nu va depăşi 10% din suma brută a dividendelor.

Qatar

LEGEA Nr. 84 din 20 martie 2001

3%

impozitul stabilit nu va depăşi 3% din suma brută a dividendelor.

Iugoslavia

LEGEA Nr. 122 din  9 iulie 1997

10%

impozitul stabilit nu poate depăşi 10% din suma brută a dividendelor

SUA

DECRET Nr. 238 din 23 decembrie 1974

10%

Cota de impozit aplicată nu va depăşi 10% din venitul brut al dividendului

Slovacia

LEGEA Nr. 96 din 10 noiembrie 1994

10%

impozitul stabilit nu va depăşi 10 la sută din suma brută a dividendelor

Slovenia

LEGEA Nr. 55 din 24 ianuarie 2003

5%

impozitul stabilit nu va depăşi 5% din suma brută a dividendelor.

Spania

DECRET Nr. 418 din 5 decembrie 1979

10% - 15%

a) 10 la suta din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul dividendelor este o societate care dispune direct de cel puţin 25 la suta din capitalul societăţii plătitoare a dividendelor;

b) 15 la suta din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Suedia

DECRET Nr. 432 din 31 octombrie 1978

10%

impozitul stabilit nu va depăşi 10 la suta din suma brută a dividendelor.

Turcia

DECRET Nr. 331 din 14 octombrie 1986

15%

impozitul stabilit nu va depăşi 15 la sută din suma brută a dividendelor.

Ucraina

LEGE Nr. 128 din 16 octombrie 1996

10% - 15%

a) 10% din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul efectiv este o societate (alta decât o asociere de persoane) care deţine direct cel puţin 25% din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 15% din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

Ungaria

LEGE Nr. 91 din 26 octombrie 1994

5% - 15%

a) 5 la sută din suma brută a dividendelor, dacă beneficiarul este o societate care deţine direct cel puţin 40 la sută din capitalul societăţii plătitoare de dividende;

b) 15 la sută din suma brută a dividendelor, în toate celelalte cazuri.

IMPORTANT: Pentru ţările cu care nu există tratate de evitare a dublei impuneri cota de impozitare este de 16%.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf