Documentar ANAF privind Declaratia 205 - Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

22 Februarie 2013, Documentare Fiscale
Joi, 28 februarie 2013, este ultima zi in care se mai poate depune formarul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", aferent anului 2012,  care a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 1913/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012.

Declararea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se face incepand din 2013 in formularul 205, in care au fost introduse  rubrici speciale referitoare la veniturile din salarii, ce pana acum nu existau.

Important: Pentru veniturile realizate in anul 2012 din salarii si asimilate salariilor, NU SE VOR DEPUNE FISE FISCALE!

Modalitatea de depunere

Formularul se completeaza si se depune de:

I. Platitorii de:

 • a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
 • b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent;
 • c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
 • d) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
 • e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza  de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
 • f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
 • g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
 • h) venituri din salarii;
 • i) venituri din dividende;
 • j) venituri din dobanzi;
 • k) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;
 • l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
 • m) venituri din premii
 • n) venituri din jocuri de noroc;
 • o) venituri din pensii;
 • p) venituri din activitati agricole;
 • q) venituri din arendare;
 • r) venituri din alte surse.
 • platitorii acestor venituri au obligatia calcularii si retinerii la sursa a impozitului datorat, precum si a virarii acestui impozit la bugetul de stat.

II. Intermediarii, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.

Declaratia se completeaza prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu respectarea structurii de date (fisier XML) prevazuta in anexa nr. 5 "Instructiuni pentru transmiterea pe cale electronica a formularului 205", si  se depune in format electronic (format PDF, cu fisier XML atasat), pe suport magnetic sau optic. Suportul magentic sau optic va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat.

Formatul hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tipuri de venituri, cuprinse in Sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" si Sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii", din formular.

Formatul hartie se listeaza in doua exemplare:

 • originalul se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat si stampilat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul .xml atasat;

 • copia se pastreaza de catre platitorul de venituri.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit sau poate fi descarcat de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro - Declaratii electronice-Descarcare declaratii-D205 (pentru venituri 2012)

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

Cum se declara?

In cazul in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completeaza un singur formular.

Pentru fiecare tip de venit platit prevazut la sectiunea III "Date privind natura veniturilor" se genereaza in acelasi formular cate un tabel, inscriindu-se datele corespunzatoare, pe beneficiari de venit, aferente anului de raportare.

In cazul veniturilor din salarii se genereaza tabelul prevazut la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii", iar pentru celelalte venituri platite se genereaza cate un tabel prevazut la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", inscriindu-se datele corespunzatoare tipului de venit platit.

Unde se depune?

Formularul 205 se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala.

In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitoare de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.

In cazul in care sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine este platitor de venituri din salarii, declaratia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din Romania este inregistrat in evidenta fiscala.

Pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate, declaratia se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. in situatia in care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului. Pe baza acestor date, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii declaratiei

Rectificarea declaratiei

Daca, dupa depunerea declaratiei, se constata erori, se depune declaratie rectificativa, bifand casuta corespunzatoare din declaratie. Declaratia rectificativa va cuprinde, pe tipuri de venit NUMAI pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

In cazul in care, declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala se va proceda astfel:

 • in tabelul de la sectiunea IV "Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col.4-7, se va inscrie cifra "0" (zero).
 • in tabelul de la sectiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col. 4 - 8 se va inscrie cifra "0" (zero).

Sanctiuni

Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei informative reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 219 alin.(1) lit.i) si alin.(2) lit. d))

Articol original: DGFP Brasov

Autor: Ionel Moca | Sursa: DGFP Brasov

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf