Declaratii Fiscale - Pagina 4

9
Apr 2012

Instructiuni de completare a formularului (010) Declaratie de inregistrare fiscala-Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

Potrivit prevederilor art. 53 din Codul de procedura fiscala, contribuabilii sunt obligaţi să furnizeze periodic organelor fiscale informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, natura informaţiilor, periodicitatea, precum şi modelul declaraţiilor aprobandu-se prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

De asemenea, conform prevederilor art.72 din Codul de proceudra fiscala, orice persoană juridica sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligatia de a se înregistra fiscal prin depunerea unei Declarații de înregistrare fiscală se în termen de 30 de zile de la data înființării potrivit legii

Modelul declaratiei de inregistrare fiscala a persoanelor juridice, asocierilor si entităţilor fără personalitate juridică este relementat prin  Ordinul Ministerului Finanţelor Publice  Nr. 262 din 19 februarie 2007.

23
Feb 2012

Termenul scadent pentru declaratia 112 pe luna ianuarie 2012

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Pana la data de 27.02.2012 trebuie efectuata depunerea formularului 112 precum si plata acestor obligatii de catre:

  • - persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator;
  • - entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura salariala si asimilate salariilor;
  • - platitorii de venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale si pentru care exista obligatia platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj;
  • - institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si dupa caz suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. [art. 296^19 Cod fiscal si HG 1397/2010]
  • - a se vedea materialul informativ "Impozitarea veniturilor din activitati cu caracter ocazional, desfasurate de zilieri", publicat pe site-ul: www.finantepublice.ro, la sectiunea "Noutati".
21
Feb 2012

Precizari privind depunerea Declaratiei cod 394 pentru luna Ianuarie 2012

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Precizari privind depunerea Declaratiei cod 394 pentru luna Ianuarie 2012

Intrucât 25 februarie a.c. este zi nelucrătoare, până luni, 27 februarie a.c., contribuabilii plătitori de taxă pe valoarea adăugată (TVA) cu termen lunar de declarare a decontului au obligaţia de a depune la Fisc formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

Obligaţia depunerii Declaratie cod 394 revine:

1. persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru orice operaţiune taxabilă pentru care este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

21
Feb 2012

Declaratia informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile-pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" pentru anul 2011, formular 205,  se completează şi se depune la fisc până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv.

Aceasta declaratie se depune pentru impozitele reţinute la sursă aferente următoarelor categorii de venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din  vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;

- venituri obţinute în baza unui contract de agent;

- venituri obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

- venituri din activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

1
Feb 2012

Depunerea Declaratiei 394 incepand cu februarie 2012

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

ANAF informeaza contribuabilii ca, incepând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioade de raportare începând cu ianuarie 2012, Declaraţia 394 se va putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu).
Pentru a pregăti programele de generare automată, prin aplicaţii proprii, a fişierului XML, consultaţi specificatiile tehnice şi documentaţia de ajutor accesibilă la adresa http://chat.mfinante.ro/d394.nsf.

Periodicitatea de depunere a acestei declaraţii informative va fi aceeaşi cu a decontului de TVA (declaraţia 300), conform vectorului fiscal al contribuabilului.

13
Ian 2012

Declararea si plata impozitului pe profit pentru anul 2011

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor titlului II din Codul fiscal aplicabile pâna la data de 31 decembrie 2011 (art. II alin. (6) din OG nr. 30/2011).

Pentru definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului 2011 platitorii de impozit pe profit (cu exceptiile mentionate mai jos) au urmatoarele obligatii [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf