Declaratii Fiscale - Pagina 2

5
Sep 2013

Formularul 307 - Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Formularul 307 - Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata

Prin OMFP nr. 2223 din 22 august 2013, publicat in M.Of. nr. 548 din 29 august 2013 s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţiaajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată"

Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată, denumită în continuare declaraţie, se completează şi se depune de către:

- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; [...]

5
Sep 2013

Formularul 311 - Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Formularul  311 - Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat

Prin OMFP nr.2224 din 22 august 2013, publicat in M.Of.nr. 549 din 29 august 2013 s-a aprobat modelul şi conţinutul formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal"

Formularul (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal",  se depune după cum urmează: [...]

5
Sep 2013

Un nou formular fiscal: Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata, cod 307

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
Un nou formular fiscal: Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata, cod 307

Prin OMFP nr. 2223 din 22 august 2013, publicat in M.Of. nr. 548 din 29 august 2013 s-a introdus o noua declaratie fiscala si anume "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată", formular cod (307).

Prin acest formular se declara suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat rezultată ca urmare a ajustărilor/corecţiei ajustărilor/regularizărilor taxei pe valoarea adăugată, care se achită la bugetul de stat, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 "TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

2
Aug 2013

7 august 2013 - termen scadent pentru declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, formular 092

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Potrivit calendarului obligatiilor fiscale publicat pe site-ul ANAF, pana miercuri, 7 august a.c. inclusiv, trebuie depusa la organele fiscale teritoriale declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formular 092. [...]

30
Iul 2013

Depunerea Declaratiei 394

Fincont.NET, Declaratii Fiscale
ANAF reaminteşte că, prin Hotărârea Guvernului nr. 84 din 6 martie 2013, au fost modificate şi completate Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Astfel, potrivit pct. 17 de la Cap. E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din hotărâre, pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deducerea taxei poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul Fiscal, dacă furnizorul/prestatorul a menţionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.
29
Apr 2013

Modalitatea de inregistrare in statele de plata si in declaratia 112 a drepturilor salariale castigate retroactiv prin hotarare judecatoreasca definitiva

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2^1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, "[...]in cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferenţelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcţiei de bază la data plăţii, şi se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit [...]"

22
Feb 2013

Depunerea declaratiilor 392A si 392B

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

ANAF reaminteşte contribuabililor că luni, 25 februarie, este termenul limită pentru depunerea la Fisc a Declaraţiilor 392A şi 392B.

Pentru anul 2012, formularele 392A şi 392B se depun astfel:

- 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ....” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei (plafon vechi 119.000 lei).

28
Ian 2013

Completarea si depunerea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit"

Fincont.NET, Declaratii Fiscale

O.A.N.A.F. nr. 1913 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52 din 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal.

În M.O. 850 din 17 decembrie 2012 s-a publicat O.A.N.A.F. nr. 1913 din 6 decembrie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52 din 2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal, prin care s-au modificat prevederile referitoare la:

1. formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2i,

2. formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, care se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2012.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf