Modificarea formularului 394 - Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

18 Septembrie 2013, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 394 - Declaratie informativa privind livrarile, prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

Prin OPANAF nr. 2986 din 9 septembrie 2013, publicat in M.Of. nr. 582 din 13 septembrie 2013, s-a modificat pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Prevederile OPANAF nr. 2986 din 9 septembrie 2013 se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna august 2013.

Conform noilor modificari, in Declaratia informativa cod 394 se vor inscrie toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv:

  • cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă"
  • cele care au înscrisă menţiunea "TVA la încasare".

De asemenea, in Declaratia cod 394 NU SE VOR MAI INSCRIE:

  • facturile emise prin autofacturare
  • bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal.

ATENTIE: Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014

Declaraţia se completează şi se depune de către:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România şi care sunt obligate la plata taxei pentru operaţiuni impozabile în România şi taxabile cu cota prevăzută de lege.

b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevăzută de lege.

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto:

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf