Modificarea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", versiunea 2014

10 Ianuarie 2014, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", versiunea 2014

Prin OPANAF nr 3883 din 24 decembrie 2013,  publicat in M.Of. nr. 2 din  6 ianuarie 2014, s-au modificat instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, formular reglementat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, privind forma si continutul unor formulare obligatorii, astfel:

Secţiunea V "Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii" se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în România

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în România.

La col. 4 - 8 se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul a reţinut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor.

Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se completează cu sintagma <<Funcţia de bază>> sau <<În afara funcţiei de bază>>, după caz.

- se completează cu sintagma <<Funcţia de bază>>, în situaţia în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

- se completează cu sintagma <<În afara funcţiei de bază>>, în situaţia în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora în afara funcţiei de bază, potrivit legii.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Col. 5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

- se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col. 6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).

- se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, potrivit legii.

Col. 7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Col. 8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reţinut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate.

La col. 4 - 8 se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1- col. 3 se completează potrivit instrucţiunilor de completare de la lit. A.

Col.4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Col. 5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

- se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col. 6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).

- se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, potrivit legii.

Col. 7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Col. 8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reţinut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

Col. 9 - se bifează cu "x", în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, în cazul în care dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine României şi impozitul reţinut de plătitorul de venit este impozit final, în condiţiile prevăzute la pct. 87^3, pct. 87^5 alin. (2) lit. a) şi pct. 87^8 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, date în aplicarea art. 55 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal.

Col. 10 - se bifează cu "x", în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România în următoarele situaţii, după caz:

a) în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate;

b) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;

c) în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.

NOTĂ:

Se înscriu sumele cuprinse în statul de salarii sau alte documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile şi plătite angajatului până la data-limită de depunere a declaraţiei.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii şi asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.

În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, se vor evidenţia, distinct, elementele de calcul al impozitului şi impozitul reţinut, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii, potrivit tabelelor de la lit. A, respectiv lit. B, din formular."

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf