Modificarea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", versiunea 2014

10 Ianuarie 2014, Declaratii Fiscale
Modificarea formularului 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", versiunea 2014

Prin OPANAF nr 3883 din 24 decembrie 2013,  publicat in M.Of. nr. 2 din  6 ianuarie 2014, s-au modificat instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România" reglementat de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Astfel, prin instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", anul fiscal 2013 se imparte in doua perioade fiscale pentru veniturile din activitati agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:

- Venituri din activităţi agricole realizate între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013

- Venituri din activităţi agricole realizate între 1 februarie 2013 si 21 decembrie 2013

a) Venituri din activităţi agricole realizate între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013

Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la data de 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.

Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.

b) Venituri din activităţi agricole realizate începând cu data de 1 februarie 2013

Începând cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

  • cultivarea produselor agricole vegetale;
  • exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
  • creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II "Venituri din activităţi independente" de la titlul III "Impozitul pe venit" din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

c) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET | Sursa Foto: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf