Principalele modificari aduse prin oug 125/2011 in domeniul accizelor si impozitelor si taxelor locale

12 Ianuarie 2012, Codul Fiscal

Accize

1. În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize numai după informarea autorităţilor competente înainte de începerea deplasării prin procedura stabilită prin Ordin al preşedintelui ANAF.

2. Se majorează acciza la motorină de la 358 euro/tonă la 374 euro/tonă, respectiv de la 302,51 euro/1.000 litri la  316,03 euro/1.000 litri.

Impozite şi taxe locale

1. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, clădirile aflate în domeniul privat al statului, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

2. Valoarea impozabilă la care se calculează impozitul pe clădiri în cazul clădirilor care aparţin instituţiilor de credit ce aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat.

3. În înţelesul taxei asupra mijloacelor de transport, mijlocul de transport este considerat marfă  până la prima înmatriculare/înregistrare în România.

După înmatricularea/înregistrarea  în România, nu mai este marfă şi se datorează impozit pe mijloacele de transport.

4. S-au majorat taxele pentru:

  1. mijloacele de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
  2. autovehicule articulate sau tren rutier de transport de marfă cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

5. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se va plăti anual, în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv faţă de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv cum se plăteau anterior.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf