Codul Fiscal - Pagina 6

12
Iun 2012

Modificarile aduse Codului fiscal privind accizele prin OUG 24 din 2012

Fincont.NET, Codul Fiscal
Prin  Ordonanţa de urgenţă nr. 24/06.06.2012  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au adus modificari Codului Fiscal, privind Titlul VII – „Accize si alte taxe speciale”, care intra in vigoare de la data de 01 august 2012.
12
Iun 2012

Modificarile aduse Codului fiscal privind taxa pe valoarea adaugata prin OUG 24 din 2012

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 24/06.06.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au adus modificari Codului Fiscal, privind taxa pe valoarea adaugata, modificari care intra in vigoare la 01 iulie 2012

Pentru o cat mai corecta informare, prezentam in cele ce urmeaza, comparativ, aceste modificari aduse Codului fiscal:

1. Prin Decizia nr. 2012/232/UE, Romania a fost autorizata sa aplice o masura speciala de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste limitarea dreptului de deducere a TVA aferente achizitiei, inchirierii sau leasingului de autoturisme care nu sunt utilizate exlusiv in scopul desfasurarii activitatii economice, precum si a cheltuielilor legate de acestea:

26
Mar 2012

Codul fiscal pe intelesul tuturor: impozitarea veniturilor obtinute de administratori conform modificarilor aduse prin OUG nr. 125 din 27 decembrie 2011

Fincont.NET, Codul Fiscal

Conform prevederilor art. 55 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, este asimilata veniturilor de natura salariala si indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

ART. 55 - Definirea veniturilor din salarii

(2) Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi următoarelor tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor:

j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

26
Mar 2012

Codul fiscal pe intelesul tuturor: obligatiile fiscale ale unei sucursale infiintata in Romania de o societate comerciala din Uniunea Europeana (ex.Italia)

Fincont.NET, Codul Fiscal

Conform art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.5 din CONVENŢIA incheiata între guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Italiene pentru evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi pentru prevenirea evaziunii fiscale, sucursala infiintata in Romania de o societate comerciala cu sediul social in Italia ca entitate fara personalitate juridica constituie un sediu permanent al societatii italiene, respectiv "locul prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea nerezidentului, fie direct, fie printr-un agent dependent."

In cazul de fata sediul permanent al societatii comerciale italiene presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ de ţiţei sau gaze, o carieră sau alte locuri de extracţie a resurselor naturale, precum si/sau un şantier de construcţii, un proiect de construcţie, ansamblu sau montaj sau activităţi de supervizare legate de acestea, numai dacă şantierul, proiectul sau activităţile durează mai mult de 6 luni.

21
Feb 2012

Modificarea normelor metodologice privind stabilirea venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin H.G. nr. 50 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, s-au facut noi precizari privind  regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, modificari care intra in vigoare incepand cu data de 31 ianuarie 2012.

Potrivit noilor reglementari metodologice, in venitul brut se includ toate veniturile în bani şi în natură, cum ar fi:

  • - venituri din vânzarea de produse şi de mărfuri,
  • - venituri din prestarea de servicii şi executarea de lucrări,
  • - venituri din vânzarea sau închirierea bunurilor din patrimoniul afacerii,
  • - venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii prin centrele de colectare a deşeurilor
  • - orice alte venituri obţinute din exercitarea activităţii, inclusiv încasările efectuate în avans care se referă la alte exerciţii fiscale,
  • - veniturile din dobânzile primite de la bănci pentru disponibilităţile băneşti aferente afacerii, din alte activităţi adiacente şi altele asemenea.
14
Feb 2012

Particularitati privind contributiile sociale aferente veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit codului civil, realizate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012

Fincont.NET, Codul Fiscal

In perioada 01.01.2012 – 30.06. 2012 nu sunt aplicabile modificarile privind contributiile cu cele sociale introduse de OUG 125/2011 in cuprinsul Titlului IX^2 din Codul fiscal in ceea ce priveste veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, realizate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2012.

Aceste dispozitii sunt aplicabile doara incepand cu data de 1 iulie 2012, concomitent cu abrogarea OUG 58/2010.

Conform art. VII alin. (1) lit. d) din OUG 125/2011, incepand cu data de 01.07.2012 va intra in vigoare Titlul IX^2 din Codul fiscal  Capitolul II - Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica, care cuprinde reglementarile privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele ce realizeaza venituri din activitati independente, inclusiv de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, cum sunt si veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, realizate ulterior datei de 1 iulie 2012.

12
Ian 2012

Detasarea unui angajat in spatiul intracomunitar

Fincont.NET, Codul Fiscal

Potrivit art. 55 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.

Pentru veniturile din salarii obţinute în străinătate de către persoanele fizice cu domiciliul în Romania sunt aplicabile şi prevederile Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între statul român şi statul membru UE unde a fost detasat angajatul.
12
Ian 2012

Principalele modificari aduse prin oug 125/2011 in domeniul accizelor si impozitelor si taxelor locale

Fincont.NET, Codul Fiscal

Accize

1. În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize numai după informarea autorităţilor competente înainte de începerea deplasării prin procedura stabilită prin Ordin al preşedintelui ANAF.

2. Se majorează acciza la motorină de la 358 euro/tonă la 374 euro/tonă, respectiv de la 302,51 euro/1.000 litri la  316,03 euro/1.000 litri.

Impozite şi taxe locale

1. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, clădirile aflate în domeniul privat al statului, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf