Codul Fiscal - Pagina 5

23
Iul 2012

Modificarile Codului fiscal privind acordarea deductibilitatii limitate, in vigoare de la data de 01.07.2012

Fincont.NET, Codul Fiscal

Incepand cu data de 01.07.2012, au intrat in vigoare o serie de modificari ale Codului fiscal, in ceea ce priveste acordarea deductibilităţii limitate a:

- Impozitului pe profit si impozitului pe venit în cotă de 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate,

- Taxei pe valoarea adăugată în cotă de 50% pentru cumpărarea, achiziţia intracomunitară, importul, închirierea sau leasingul de vehicule rutiere motorizate şi a cheltuielilor aferente acestora

20
Iul 2012

Modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal privind "contributii sociale obligatorii"

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin  H.G. nr 670 din  4 iulie 2012 se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, după cum urmează:

1. Potrivit modificarilor aduse normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.296^5 referitoare la baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, incadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă se realizează potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

20
Iul 2012

Modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal privind "impozite si taxe locale"

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin H.G. nr 670 din  4 iulie 2012 se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, după cum urmează:

1. Se expliciteaza modul de calcul al impozitele şi taxele locale anuale, in sensul aplicarii metodei rotunjirii fractiunilor sumelor sub 1 leu la fiecare tip de creanţă în parte, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie

2. Modalitatea de calcul al impozitului  pe clădiri prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii, ce reprezinta valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului, se aplica numai în cazul persoanelor juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE.

20
Iul 2012

Modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal privind "taxa pe valoarea adaugata"

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin  H.G. nr 670 din  4 iulie 2012 se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, după cum urmează:

A. Referitor la deductibilitatea taxei pe valoarea adaugata

1. Se expliciteaza limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate care nu depăşesc 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului, precum şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

20
Iul 2012

Modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal privind "impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania"

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin  H.G. nr 670 din  4 iulie 2012 se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, după cum urmează:

1. Se elimina obligatia nerezidentului care realizeaza câştiguri din transferul valorilor mobiliare şi/sau din transferul părţilor sociale, de a depune declaraţia de impunere trimestrială  si, prin consecinta, de a anexa la aceasta o copie a certificatului de rezidenţă fiscală, legalizată şi tradusă de organul autorizat din România, pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

20
Iul 2012

Modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal privind "impozitul pe venit"

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin  H.G. nr 670 din  4 iulie 2012 se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, după cum urmează:

1. Se extinde categoria veniturilor neimpozabile prin includerea a trei noi forme de venituri:

- alte forme de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 - 2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.381 din 16 iulie 2008;

- formele de sprijin nerambursabil acordate potrivit Programului Operaţional pentru Pescuit 2007 - 2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007) 6.664 din 14 decembrie 2007;

- formele de sprijin acordate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, in bani şi in natura, primite de către cursanţi pentru participarea la cursuri, precum şi bursele acordate in cadrul acestui program.

20
Iul 2012

Modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a codului fiscal privind "impozitul pe profit"

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin H.G. nr. 670 din  4 iulie 2012 se modifica şi completeaza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, referitor la impozitul pe profit, astfel:

1. Prin prevederile art.21 alin.(3) lit.(t) se reglementeaza limitarea la 50% a cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului.

15
Iun 2012

Modificarile aduse prin OUG 24 din 2012 Codului fiscal privind impozitul pe profit, impozitul pe venit si impozitul pe veniturile nerezidentilor

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin  Ordonanţa de urgenţă nr. 24/06.06.2012  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-au adus modificari Codului Fiscal, privind:

  1. impozitul pe profit,
  2. impozitul pe venit
  3. impozitul pe veniturile nerezidentilor,

modificari care intra in vigoare la date diferite, respectiv:

  1. la 01 iulie 2012
  2. la 01 ianuarie 2013
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf