Codul Fiscal - Pagina 3

22
Noi 2013

Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe profit de la 1 ianuarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe profit de la 1 ianuarie 2014

Prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,  publicată în M.Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se aduc modificari Codului fiscal privind impozitul pe profit, care se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014, astfel:

1. Avandu-se in vedere  regula generala ce stabileste anul calendaristic drept an fiscal, pentrucontribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic se introduce posibilitatea de a opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. [...]

21
Oct 2013

Modificarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin OUG 88/18 septembrie 2013

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal prin OUG 88/18 septembrie 2013
In M.Of. nr. 593 din 20 septembrie 2013 a fost publicata OUG 88/18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ, prin care se modifica şi completeaza Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor, astfel: [...]
2
Oct 2013

Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor

In M.Of. nr. 593 din 20 septembrie 2013 a fost  publicata OUG 88/18 septembrie 2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ, prin care se modifica şi completeaza Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile de asigurari sociale de sanatate aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor, astfel:

1. Se introduc noi reglementari privind recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor, conform caroraorganul fiscal competent are obligaţia: [...]
5
Sep 2013

Reglementari privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie

Fincont.NET, Codul Fiscal
Reglementari privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie

In M.Of. nr. 543 din 28 august 2013 a fost publicat ordinul comun al Ministrului finanţelor publice şi Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr 852 din 26 august 2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie.

Prin acest ordin, se expliciteaza prevederile art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

(1)  a) prin pâine se înţelege produsul preparat dintr-un aluat obţinut din diferite sortimente de făină, utilizate în amestec ori singure, cu sau fără alte ingrediente, frământat cu apă, afânat prin fermentaţia drojdiei şi precopt/copt, inclusiv în stare congelată, dar la care nu s-au adăugat miere, ouă, brânză sau fructe şi care are un conţinut de zahăr în substanţă uscată de maximum 5% din greutate şi grăsimi în substanţă uscată de maximum 5% din greutate; [...]

22
Aug 2013

Modificari si completari referitoare la deducerea cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferente achizitiilor efectuate de contribuabilii declarati inactivi si de cei carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA

Fincont.NET, Codul Fiscal

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/2.08.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003,  referitoare la deducerea cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferente achiziţiilor efectuate de contribuabilii declaraţi inactivi şi de cei cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, în perioada în care nu au un cod valabil de TVA, prevederi care se aplică începând cu 5 august 2013.

1. Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Codul de Procedură Fiscală, care efectuează achiziţii de bunuri şi/sau servicii în perioada în care nu au un cod valabil de TVA iar aceste achiziţii sunt destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere, au dreptul să ajusteze în favoarea lor taxa aferentă:

- bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării; [...]

22
Aug 2013

Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal de catre Ordonanta Guvernului Nr. 16 din 30 iulie 2013 in ceea ce priveste regimul facturilor

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin aceasta ordonanta, se modifică şi se completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveste regimul facturilor, astfel:

- Persoana impozabilă poate decide locul de stocare a facturilor, cu condiția ca acestea sau informațiile stocate să fie puse la dispoziția autorităților competente fără nicio întârziere ori de câte ori se solicită acest lucru. [...]

12
Aug 2013

In Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013 a fost publicata Ordonanta Guvernului Nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal‐bugetare

Fincont.NET, Codul Fiscal

Prin aceasta ordonanta, se modifică şi se completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveste contribuabilii declarati inactivi, astfel:

- Contribuabilii declarați inactivi conform art. 78^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activități economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligațiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de legea 571/2003, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achizițiilor efectuate. [...]

6
Aug 2013

Modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal referitor la taxa pe valoarea adaugata prin OG 16/2013

Fincont.NET, Codul Fiscal

În Monitorul Oficial nr. 490 din 2 august 2013 a fost publicată Ordonanța Guvernului Nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal‐bugetare

Prin aceasta ordonanta, se modifică şi se completează Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, astfel:

A. Se extinde aplicarea cotei reduse de 9% si asupra bazei de impozitare pentru livrarea următoarelor bunuri:

1. toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialități de panificație: [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf