Codul Fiscal - Pagina 2

11
Mar 2014

Precizari privind inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal

Fincont.NET, Codul Fiscal

Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA conform alin. (9) lit. a) - e), organele fiscale competente reînregistreaza persoanele impozabile în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, astfel:

a) din oficiu, de la data la care a încetat situatia care a condus la anularea înregistrarii, respectiv:

- de la data reactivarii, pentru persoana impozabila care este declarata inactiva fiscal conform prevederilor art. 78^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

- de la data înscrierii în registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii pentru persoana impozabila care a intrat în inactivitate temporara, înscrisa în registrul comertului, potrivit legii.
20
Feb 2014

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind "Taxa pe valoarea adaugata" - sistemul TVA la incasare

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea normelor metodologice de aplicare a  Codului Fiscal privind "Taxa pe valoarea adaugata" - sistemul TVA la incasare

Prin HG nr. 77 din 5 februarie 2014 s-au modificat si completat normele metodologice de aplicare a prevederilor  Codului fiscal privind "Taxa pe valoarea adăugată" - sistemul TVA la încasare, astfel:

Persoanele impozabile eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare,  care optează pentru aplicarea sistemului trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi că optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

20
Feb 2014

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor"

Prin HG nr. 77 din 5 februarie 2014 s-au modificat si completat normele metodologice de aplicare a prevederilor  Codului fiscal privind "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor", astfel:

1. Pentru anul fiscal 2014, condiţia referitoare la realizarea de venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale, trebuie verificată pe baza veniturilor realizate de contribuabil în anul 2013.

2. Se elimina din normele metodologice referitoare la modul de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii,  interdictia  referitoare la desfasurarea de activităţi în domeniile consultanţei şi managementului [...]

20
Feb 2014

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind "Impozitul pe profit"

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea normelor metodologice de aplicare a  Codului Fiscal privind "Impozitul pe profit"

Prin HG nr. 77 din 5 februarie 2014 s-au modificat si completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, privind "Impozitul pe profit", astfel:

1. Se extinde sfera cheltuielilor deductibile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil prin includerea cheltuielilor reprezentând pierderile din creanţe înregistrate ca urmare a aducerii creanţelor preluate prin cesionare de la valoarea nominală la costul de achiziţie, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. [...]

17
Dec 2013

Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe venit, incepand cu 1 Ianuarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe venit, incepand cu 1 Ianuarie 2014

Prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,  publicată în M.Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se aduc modificari Codului fiscal, privind impozitul pe venit, care se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014, astfel:

Modificarile aduse clarifica si completeaza impozitul pe veniturile din:

- activităţi independente

- salarii [...]

17
Dec 2013

Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe profit de la 1 Ianuarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe profit de la 1 Ianuarie 2014

Prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,  publicată în M.Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se aduc modificari Codului fiscal privind impozitul pe profit, care se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014, astfel:

1. Avandu-se in vedere regula generala ce stabileste anul calendaristic drept an fiscal, pentru contribuabilii care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic se introduce posibilitatea de a opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. [...]

22
Noi 2013

Modificarea Codului fiscal privind veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil, incepand cu 1 ianuarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea Codului fiscal privind veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil, incepand cu 1 ianuarie 2014

Prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M.Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se aduc modificari Codului fiscal, care clarifica si completeaza trei tipuri de venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil, respectiv:

- dividendele primite de la o persoana juridica romana; 

 - diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare; [...]

22
Noi 2013

Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe venit, incepand cu 1 ianuarie 2014

Fincont.NET, Codul Fiscal
Modificarea Codului fiscal privind impozitul pe venit, incepand cu 1 ianuarie 2014

Prin OUG nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M.Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se aduc modificari Codului fiscal, privind impozitul pe venit, care se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2014, astfel:

Modificarile aduse clarifica si completeaza impozitul pe veniturile din:

- activităţi independente

- salarii [...]

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf