Modificarea si completarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal privind scutirea de impozit a profitului reinvestit

12 Mai 2014, Codul Fiscal

Prin O.U.G. nr. 19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in M.Of. nr. 308 din 25 aprilie 2014 s-au abrogat prevederile art.19^2 din legea mentionata, privindscutirea de impozit a profitului reinvestit, cu aplicabilitate până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

Totodata, prin aceeasi ordonanta de urgenta s-a introdus articolul 19^4, care reglementeaza scutirea de impozit a profitului reinvestit astfel:

1. Este scutit de impozit profitul investit în echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice

2. Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

3. Pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată.

4. Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

5. În cazul microintreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 112^6 CF, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

6. Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz.

  • suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar.
  • in cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

7. Pentru echipamentele tehnologice  care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

8. Sscutirea de impozit a profitului reinvestit se aplică  numai pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

9. Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit au obligaţia de a păstra în patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii.

În acest caz, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi echipamentele tehnologice care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:

  • a) sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
  • b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
  • c) sunt distruse, pierdute sau furate, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil.

În cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

10. Contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.

11. Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile referitoare la scutirea de impozit  profitului reinvestit în mod corespunzător pentru anul fiscal modificat.

12. Rezerva constituită din suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 22 alin. (6) CF referitoare la rezervele legale şi rezervele reprezentând facilităţi fiscale, urmând să se impoziteze la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în cazul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.

13. Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

Autor: Laurentiu Calaican | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf