Detasarea unui angajat in spatiul intracomunitar

12 Ianuarie 2012, Codul Fiscal

Potrivit art. 55 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România sunt impozabile în România indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate.

 Art. 55 - Definirea veniturilor din salarii

(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfăşurare a activităţii în străinătate;

Pentru veniturile din salarii obţinute în străinătate de către persoanele fizice cu domiciliul în Romania sunt aplicabile şi prevederile Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între statul român şi statul membru UE unde a fost detasat angajatul.

Pentru ca cetăţenii români detaşaţi care îşi desfăşoară activitatea în statul membru UE să beneficieze de prevederile Convenţiei de evitare a dublei impuneri, trebuie să prezinte organului fiscal din statul membru UE, un certificat de rezidenţă fiscală eliberat de organul fiscal din România.

In general, potrivit Convenţiei de evitare a dublei impuneri salariile, retribuţiile şi alte remuneraţii similare pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate dependenta sunt impozabile numai în acest stat, dacă aceasta activitate nu este exercitată în celălalt stat contractant.

Dacă activitatea este exercitată acolo, remuneraţiile încasate cu acest titlu sunt impozabile în acest celălalt stat.

Prin derogare de la dispoziţiile mai sus menţionate, remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate dependenta exercitată în celălalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat (România), dacă:

a) beneficiarul stă în celălalt stat o perioadă sau perioade care nu depăşesc în total 183 de zile în cursul anului fiscal vizat;

b) remuneraţiile sunt plătite de către sau în numele celui care angajează, care nu este rezident al celuilalt stat;

c) remuneraţiile nu sunt suportate de un sediu stabil sau o bază fixa pe care cel care angajează le are celălalt stat.

 Astfel remuneraţiile pe care un rezident al unui stat contractant le primeşte pentru o activitate dependentă exercitată în celălat stat contractant, sunt impozabile în primul stat, adică în Romania, dacă sunt respectate condiţiile mai sus menţionate.

În cazul în care persoana fizică română exercită o activitate salarială o perioadă care depăşeşte 183 de zile în cursul anului fiscal vizat se aplică prevederile Convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv salariile se impozitează şi în statul membru UE conform legislaţiei din acest stat.

Potrivit art. 91 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate.

 Art. 91 - Creditul fiscal extern

(1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat în România a impozitului plătit în străinătate, denumit în continuare credit fiscal extern, în limitele prevăzute în prezentul articol.

Autor: Ionel Moca | Sursa: Fincont.NET

comments powered by Disqus
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf