Publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta de Urgenta nr. 65 din 26 iunie 2013

Pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", promotia 2013

În vederea încadrarii în limita alocata cheltuielilor de personal pentru anul 2013, prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, Ministerului Afacerilor Interne,

având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveste posibilitatea de asigurare financiara a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale platite din fonduri publice, precum si necesitatea asigurarii încadrarii în numarul de indicatori de personal prevazuti în finantare de Legea nr. 5/2013,

tinând cont de faptul ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne necesitatea asigurarii fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, asa cum este definit prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie o prioritate imediata, în acest context neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecinta, pe de o parte, intrarea Ministerului Afacerilor Interne în culpa contractuala prin nerespectarea obligatiilor asumate în angajamentele încheiate cu studentii Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", în sensul încadrarii promotiei de absolventi, iar pe de alta parte, nerespectarea Legii nr. 5/2013,

întrucât toate aceste elemente vizeaza direct interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata, necesitând adoptarea de masuri imediate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 

ART. 1

 

Prezenta ordonanta de urgenta se aplica absolventilor Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", promotia 2013, pregatiti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

 

ART. 2

 

Acordarea gradelor profesionale ori a gradelor militare absolventilor, repartizarea acestora la unitati si numirea în functii se realizeaza cu data de 1 decembrie 2013, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

 

ART. 3

 

În perioada cuprinsa între data absolvirii si data acordarii gradelor profesionale ori a gradelor militare, absolventii prevazuti la art. 1 beneficiaza de asigurare în sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei, în conditiile art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 4

 

(1) Absolventii prevazuti la art. 1, care solicita în perioada cuprinsa între data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data de 30 noiembrie 2013 încetarea raporturilor juridice avute cu Ministerul Afacerilor Interne, sunt exonerati de la plata cheltuielilor prevazute de angajamentele încheiate potrivit legii.

(2) La data încetarii raporturilor juridice cu Ministerul Afacerilor Interne, absolventilor prevazuti la alin. (1) li se acorda grade militare în rezerva, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru,
Ilie Botos,
secretar de stat
 
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
p. Ministrul delegat pentru buget,
Enache Jiru,
secretar de stat
 
Ministrul muncii, familiei,
protectiei sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf