Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. M.77 din 23 iulie 2013

Privind abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.49/2001 pentru aprobarea "Metodologiei privind stabilirea necesarului si a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu si de chimie militara din inzestrarea Ministerului Apararii Nationale"

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare, si ale art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificarile ulterioare,

ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

La data de 15 august 2013 se abroga Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.49/2001*) pentru aprobarea "Metodologiei privind stabilirea necesarului si a drepturilor anuale de motoresurse la autovehicule, tehnica de geniu si de chimie militara din înzestrarea Ministerului Apararii Nationale".

 

*) Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.49/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, având ca obiect reglementari din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apararii nationale,
Mircea Dusa
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf