Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4037 din 28 iunie 2013

Privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita Crestina "Copiii Harului" din municipiul Lugoj de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.102/2009, privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt universitar particular Gradinita Crestina "Copiii Harului" din Lugoj, cu modificarile ulterioare,

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.201/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj,

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin. (1), art. 234 si 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba fuziunea prin absorbtie a unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "Copiii Harului", cu sediul în municipiul Lugoj, strada Cuza Voda nr. 10A, judetul Timis, de catre unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara "Harul", cu sediul în municipiul Lugoj, strada Cuza Voda nr. 10A, judetul Timis, persoane juridice de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învatamânt.

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj, acreditata, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.201/2013, pentru nivelul de învatamânt "primar", preia toate drepturile si obligatiile unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "Copiii Harului" din municipiul Lugoj, acreditata, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4.102/2009, cu modificarile ulterioare, pentru nivelul de învatamânt "prescolar".

 

ART. 3

 

(1) Patrimoniul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "Copiii Harului" din municipiul Lugoj este preluat de unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj, pe baza de protocol de predare-primire.

(2) În cazul desfiintarii unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj, patrimoniul acestei unitati de învatamânt revine fondatorilor.

 

ART. 4

 

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "Copiii Harului" din municipiul Lugoj este preluat de unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj, începând cu data intrarii în vigoare a prezentului ordin.

 

ART. 5

 

Începând cu data publicarii prezentului ordin, în cadrul unitatii de învatamânt mentionate la art. 2, respectiv Scoala Primara "Harul" din municipiul Lugoj, vor functiona nivelurile de învatamânt "prescolar" si "primar".

 

ART. 6

 

Unitatile de învatamânt preuniversitar particular mentionate la art. 1, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf