Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4015 din 28 iunie 2013

Privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare Hotarârea Consiliului ARACIP nr. 5 din 30 mai 2013 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada 18 martie - 24 mai 2013,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda acreditarea pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "David", cu sediul în municipiul Zalau, str. Nicolae Balcescu nr. 2, judetul Salaj, pentru nivelul de învatamânt "prescolar", limba de predare "maghiara", program "normal".

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învatamânt, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege începând cu anul scolar 2013 - 2014.

 

ART. 3

 

(1) Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrainat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învatamântului.

(2) În cazul desfiintarii, dizolvarii sau lichidarii, patrimoniul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau revine fondatorilor.

 

ART. 4

 

Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învatamânt autorizata, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învatamânt preuniversitar particular acreditata Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau.

 

ART. 5

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Salaj, în vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

 

ART. 6

 

Biserica Crestina Baptista Maghiara din municipiul Zalau, unitatea de învatamânt preuniversitar particular acreditata Gradinita Crestina "David" din municipiul Zalau, Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Salaj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf