Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4014 din 28 iunie 2013

Pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "gimnazial" din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Mea din municipiul Bucuresti

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt "gimnazial" din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Mea din municipiul Bucuresti,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.410/2012 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt "gimnazial" din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Mea din municipiul Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 27 martie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. În cuprinsul ordinului, denumirea unitatii de învatamânt preuniversitar particular "Scoala Mea din municipiul Bucuresti" se va înlocui cu denumirea "Scoala Gimnaziala «Scoala Mea» din municipiul Bucuresti".

2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 1^1

(1) Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala «Scoala Mea» din municipiul Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrainat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învatamântului.

(2) În cazul desfiintarii, dizolvarii sau lichidarii, patrimoniul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala «Scoala Mea» din municipiul Bucuresti revine fondatorilor."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf