Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4004 din 28 iunie 2013

Pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.956/2012 privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Bacau

În baza art. 57 alin. (1), (2) si (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a Metodologiei de organizare si functionare a centrelor de excelenta, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.577 din 7 octombrie 2011, precum si a Adresei Inspectoratului Scolar al Judetului Bacau nr. 3.846 din 24 aprilie 2013 prin care se solicita completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.956/2012 privind înfiintarea Centrului Judetean de Excelenta Bacau,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.956/2012 privind înfiintarea Centrului Judetean de Excelenta Bacau, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 23 octombrie 2012, se completeaza dupa cum urmeaza:

- Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 2^1

Centrul Judetean de Excelenta Bacau, cu personalitate juridica, cu sediul în cadrul Colegiului National «Ferdinand I» din municipiul Bacau, se finanteaza din venituri proprii ale consiliilor locale, precum si din sponsorizari si donatii."

 

ART. II

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala învatamânt în limbile minoritatilor, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala, Centrul National de Evaluare si Examinare, Directia generala buget-finante si resurse umane, Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf