Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 4 din 17 ianuarie 2013

Pentru modificarea normelor privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2012

În conformitate cu dispozitiile art. 5 lit. a) si ale art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

potrivit hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 20 decembrie 2012, prin care s-a decis desfiintarea bazei de date pentru evidenta evenimentelor rutiere REVER,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Normele privind conditiile si modalitatile de comunicare electronica a unor informatii referitoare la contracte de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 18 mai 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

- La articolul 1, alineatul (2) se abroga.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la data publicarii.

 

ART. III

 

Asiguratorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Daniel George Tudor
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf