Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3980 din 27 iunie 2013

Pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita "Butterfly" din localitatea Voluntari

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita "Butterfly" din localitatea Voluntari,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Articolul 1 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita "Butterfly" din localitatea Voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

Se acorda acreditarea pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita «Butterfly» cu sediul în localitatea Voluntari, str. Drumul Potcoavei nr. 59, judetul Ilfov, pentru nivelul de învatamânt «prescolar», limba de predare «româna», program «normal si prelungit»".

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf