Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3867 din 10 iunie 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Romana pentru Copii" din municipiul Bucuresti

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 16 mai 2013, se modifica, dupa cum urmeaza:

- În titlul si cuprinsul ordinului, denumirea unitatii de învatamânt preuniversitar particular "Scoala Gimnaziala Metropolitana "Academia Româna pentru Copii" din municipiul Bucuresti" se va înlocui cu denumirea "Scoala Gimnaziala Metropolitana "ARC" din municipiul Bucuresti".

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf