Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3752 din 24 mai 2013

Privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare Hotarârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 26 aprilie 2013 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada 13 februarie - 29 martie 2013,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda acreditarea pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei", cu sediul în municipiul Timisoara, str. Fratii Buzesti nr. 14, judetul Timis, pentru nivelul de învatamânt "prescolar", limba de predare "româna", program "normal".

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învatamânt, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, începând cu anul scolar 2013 - 2014.

 

ART. 3

 

(1) Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrainat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învatamântului.

(2) În cazul desfiintarii, dizolvarii sau lichidarii, patrimoniul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara revine fondatorilor.

 

ART. 4

 

Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învatamânt autorizata, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învatamânt preuniversitar particular acreditata Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara.

 

ART. 5

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale si Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, în vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

 

ART. 6

 

Fundatia Crestina "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara, unitatea de învatamânt preuniversitar particular acreditata Gradinita cu Program Normal "Casa Sperantei" din municipiul Timisoara, Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Timis vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 7

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf