Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3750 din 24 mai 2013

Privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "postliceal", domeniul "sanatate si asistenta pedagogica", calificarea profesionala "asistent medical generalist", din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila" din municipiul Targu Jiu

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare Hotarârea Consiliului ARACIP nr. 4 din 26 aprilie 2013 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada 13 februarie - 29 martie 2013,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda acreditarea pentru nivelul de învatamânt "postliceal", domeniul "sanatate si asistenta pedagogica", calificarea profesionala "asistent medical generalist", limba de predare "româna", forma de învatamânt "cu frecventa (zi)", din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila", cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Islaz nr. 2, judetul Gorj, începând cu anul scolar 2013 - 2014.

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj, în vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

 

ART. 3

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din Ministerul Educatiei Nationale, unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu, Inspectoratul Scolar al Judetului Gorj si Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf