Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3734 din 21 mai 2013

Pentru modificarea art. 16 alin. (6) din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.567/2011

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (2) si art. 259 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza art. 19 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Alineatul (6) al articolului 16 din anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.567/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 8 noiembrie 2011, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) La Palatul National al Copiilor din Bucuresti se prevad 3 posturi de director adjunct."

 

ART. II

 

Înfiintarea postului de director adjunct la Palatul National al Copiilor din Bucuresti se face cu încadrarea în numarul de posturi aprobat pentru acesta.

 

ART. III

 

Palatul National al Copiilor din Bucuresti urmeaza ca, în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului ordin, sa prezinte noul stat de functii spre aprobare Ministerului Educatiei Nationale.

 

ART. IV

 

Directia generala buget-finante si resurse umane, Directia resurse umane si salarizare din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si Palatul National al Copiilor din Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. V

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf