Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3674 din 30 aprilie 2013

Privind infiintarea Centrului Judetean de Excelenta Maramures

În baza:

- prevederilor art. 57 alin. (1) - (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Metodologiei de organizare si functionare a centrelor de excelenta, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.577/2011;

- Adresei Inspectoratului Scolar al Judetului Maramures nr. 3.169 din 11 aprilie 2013, prin care se solicita înfiintarea Centrului Judetean de Excelenta Maramures, cu personalitate juridica,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 185/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale.

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se înfiinteaza Centrul Judetean de Excelenta Maramures, cu personalitate juridica, cu sediul în cadrul Colegiului National "Gheorghe Sincai" Baia Mare.

 

ART. 2

 

Organigrama Centrului Judetean de Excelenta Maramures este aprobata de Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, cu încadrarea stricta în numarul de posturi finantate din bugetele consiliilor locale, aprobat pentru judetul Maramures.

 

ART. 3

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, directia generala învatamânt în limbile minoritatilor, Directia generala management, resurse umane si Retea scolara nationala, Centrul National de Evaluare si Examinare, Directia generala buget-finante si resurse umane, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf