Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 361 din 14 martie 2013

Pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie

Vazând Referatul de aprobare nr. EN 2.463 din 2013 întocmit de Directia de asistenta medicala si politici publice din cadrul Ministerului Sanatatii,

având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 si 723 bis din 29 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordinului va avea urmatorul cuprins:

"ORDIN

privind aprobarea ghidului de practica medicala pentru specialitatea reabilitare medicala"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

Se aproba Ghidul de practica medicala pentru specialitatea reabilitare medicala "Ghidul de practica în specialitatea reabilitare medicala", prevazut în anexa."

3. Titlul anexei va avea urmatorul cuprins:

"Ghid de practica în specialitatea reabilitare medicala"

4. În tot cuprinsul anexei, sintagmele "recuperare" si "recuperare medicala" se înlocuiesc cu sintagmele "reabilitare", respectiv "reabilitare medicala".

5. În tot cuprinsul anexei, initialele "RMFB" se înlocuiesc cu initialele "RM".

6. În anexa, punctul 1 "Definitii" va avea urmatorul cuprins:

"1. Definitii

1.1. Reabilitarea medicala este definita ca fiind specialitate medicala clinica, independenta, responsabila de prevenirea, diagnosticarea, tratarea si managementul reabilitarii persoanelor cu afectiuni dizabilitante si comorbiditati la toate vârstele, în vederea promovarii capacitatilor si performantelor fizice si cognitive ale acestor persoane, precum si în vederea cresterii calitatii vietii acestora.

1.2. Medicul de specialitate reabilitare medicala îsi desfasoara activitatea în diferite unitati medicale, incluzând sectii de acuti si cronici din spitale, ambulatorii si cabinete de specialitate reabilitare medicala. Acesta foloseste instrumente specifice de diagnostic si evaluare, recomanda si evalueaza tratamente farmacologice si interventii educationale si profesionale si coordoneaza activitatea echipei multiprofesionale.

Descrierea specialitatii reabilitare medicala (RM) este prevazuta în anexa nr. 1.

1.3. Echipa multiprofesionala de reabilitare medicala este formata din: medic de specialitate reabilitare medicala, asistent medical, fizioterapeut si asimilati, psiholog, logoped, terapeut ocupational, asistent social, bioinginer, precum si alti profesionisti abilitati sa desfasoare activitati de îngrijire în domeniul reabilitarii medicale.

1.4. Serviciile de reabilitare medicala sunt efectuate de medicul de specialitate reabilitare medicala si includ: consultatie, evaluare functionala specifica, consultatii de control, manevre, investigatii si interventii si recomandarea si/sau aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicala.

1.5. Procedurile specifice de reabilitare medicala sunt: fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, biofeedback, tractiuni, masaj, precum si alte proceduri necesare reabilitarii medicale. Acestea se aplica numai de catre medicul de specialitate reabilitare medicala sau la indicatia acestuia.

1.6. Seriile de proceduri specifice de reabilitare medicala sunt definite ca aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicala ca tip, parametri, ritmicitate, numar de zile de aplicare.

1.7. Baza de reabilitare medicala este un spatiu destinat aplicarii procedurilor specifice de reabilitare medicala, amenajat si dotat în acest scop conform reglementarilor în vigoare, coordonat de catre medicul de specialitate reabilitare medicala.

1.8. Factori terapeutici naturali sunt definiti ca ansamblul elementelor fizico-chimice, terapeutice, sanogene naturale. Sunt considerati factori naturali terapeutici naturali: apele minerale terapeutice, lacurile si namolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline si pesteri avizate de Ministerul Sanatatii conform legislatiei în vigoare.

Acestia sunt folositi în balneoterapie si împreuna cu celelalte proceduri specifice de reabilitare medicala alcatuiesc cura balneara aplicata numai în statiuni balneare.

1.9. Statiunea balneara este localitatea sau arealul cu factori terapeutici naturali si baza de reabilitare medicala, avizate de Ministerul Sanatatii în conditiile legii."

7. La punctul 2.1 din anexa "Modelul de functionare al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Dizabilitatile si sanatatea în Reabilitare", primul paragraf va avea urmatorul cuprins:

"OMS a publicat Clasificarea Internationala a Functionarii, Dizabilitatii si Sanatatii în 2001*20. Aceasta a avut o importanta fundamentala pentru o mai buna analiza a consecintelor bolilor si pentru practica reabilitarii medicale."

8. Titlul punctului 3.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"3.1. Procesele de învatare ca principiu de baza al reabilitarii medicale".

9. Titlul punctului 3.2 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"3.2. Scopurile reabilitarii medicale".

10. Titlul punctului 3.4 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"3.4. Reabilitarea medicala si diferitele faze ale procesului de reabilitare".

11. Titlul subpunctului 3.4.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"3.4.1. Reabilitarea medicala în faza acuta si postacuta".

12. Titlul punctului 3.5 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"3.5. Efectele lipsei reabilitarii medicale".

13. Titlul punctului 4 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"4. Specialitatea de reabilitare medicala".

14. Titlul punctului 4.1 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"4.1. Contributia specialistului de reabilitare medicala la procesul de reabilitare".

15. Titlul punctului 4.2 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"4.2. Specialitatea de reabilitare medicala în Europa".

16. Titlul punctului 4.3 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"4.3. Afectiuni si stari în reabilitarea medicala".

17. La punctul 4.5 "Planul de reabilitare" din anexa, primul paragraf va avea urmatorul cuprins:

"4.5. Planul de reabilitare. Medicul de reabilitare medicala concepe si utilizeaza un plan de reabilitare pentru fiecare individ pentru a dirija reabilitarea acestuia orientata pe problema (tabelul 2). Pacientii participa activ la elaborarea acestuia împreuna cu ceilalti membri ai echipei de reabilitare care este centrata pe pacient. Punctul de interes al planului variaza în functie de problemele particulare întâlnite, dar elementele esentiale au un format de baza similar. Planul trebuie sa fie revizuit si actualizat regulat de catre echipa de reabilitare si formeaza baza de comunicare a membrilor echipei asupra progresului pacientului pe parcursul reabilitarii."

18. Titlul punctului 4.6 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"4.6. Interventii în reabilitarea medicala".

19. Titlul punctului 4.7 din anexa va avea urmatorul cuprins:

"4.7. Practica reabilitarii medicale - activitati clinice si cadrul de desfasurare".

20. Titlul anexei nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

"Descrierea specialitatii de reabilitare medicala (RM)"

21. La anexa nr. 1, ultimul paragraf "FNT" se abroga.

22. Titlul anexei nr. 3 va avea urmatorul cuprins:

"Instrumente de diagnostic si evaluare în reabilitarea medicala (RM)"

23. Titlul anexei nr. 4 va avea urmatorul cuprins:

"Planul de reabilitare medicala"

 

ART. II

 

Directiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii, unitatile sanitare publice si private, precum si personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialitatile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. III

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf