Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 353 din 19 martie 2013

Privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene

În temeiul prevederilor art. 109^8 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Se desemneaza Serviciul schimb international de informatii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia generala de informatii fiscale ca birou central de legatura pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare Biroul central de legatura.

(2) Biroul central de legatura este responsabil si de contactele cu Comisia Europeana. În acest scop, Biroul central de legatura transmite Comisiei Europene toate informatiile, datele si statisticile prevazute la titlul VII^1 "Cooperarea administrativa în domeniul fiscal" din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 2

 

(1) Pentru a asigura transmiterea si/sau primirea pe cale electronica a informatiilor între autoritatea competenta din România si birourile centrale de legatura din alte state membre, precum si a informatiilor cu Comisia Europeana, Biroul central de legatura este conectat la reteaua CCN.

(2) Cheltuielile determinate de conectarea Biroului central de legatura la reteaua CCN si pentru asigurarea aplicatiilor informatice necesare pentru transmiterea pe cale electronica a informatiilor de la Biroul central de legatura catre statele membre si catre Comisia Europeana se suporta din bugetul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf