Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 340 din 16 mai 2013

Pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati si servicii in domeniul insamantarilor artificiale la animale

Vazând Referatul Directiei generale politici agricole si strategii nr. 77.799 din 16 mai 2013,

în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Se aproba procedurile de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitati si servicii în domeniul însamântarilor artificiale la animale, prevazute în anexele nr. 1 - 5*), care fac parte integranta din prezentul ordin.

(2) Procedurile care stabilesc cadrul de desfasurare a activitatii de autorizare a centrelor de colectare, centrelor de depozitare, asociatiilor judetene de crescatori de animale si a operatorilor de însamântari artificiale sunt urmatoarele:

a) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de testare a reproducatorilor, colectarea si comercializarea materialului seminal congelat, la specia bovine, prevazuta în anexa nr. 1;

b) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de depozitare si comercializare a materialului seminal congelat si/sau embrionilor, la specia bovine, prevazuta în anexa nr. 2;

c) procedura de autorizare pentru activitatea de achizitie, depozitare, aprovizionare a punctelor de însamântari artificiale cu material seminal congelat, pentru efectuarea însamântarilor artificiale la specia bovine, prevazuta în anexa nr. 3;

d) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însamântari artificiale la animale, prevazuta în anexa nr. 4;

e) procedura de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier, prevazuta în anexa nr. 5.

------------

*) Anexele nr. 1 - 5 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

În sensul procedurilor prevazute la art. 1, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) autoritate competenta - Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" împreuna cu reteaua sa teritoriala;

b) comercializare - actiunea de livrare a materialului seminal congelat de un operator economic autorizat, catre un distribuitor autorizat;

c) distribuitor - asociatie judeteana de crescatori de animale autorizata care achizitioneaza si distribuie material seminal congelat, pe baza unui contract încheiat la începutul anului, la solicitarea crescatorilor de animale, cu avizul autoritatii competente teritoriale, catre operatorii de însamântari artificiale autorizati, considerati utilizatori;

d) utilizator - operatorul de însamântari artificiale autorizat, care presteaza activitati de însamântari artificiale;

e) controale zootehnice - controalele la fata locului si controalele administrative efectuate în unitatile autorizate, care presteaza activitati în domeniul ameliorarii animalelor.

 

ART. 3

 

Verificarea îndeplinirii criteriilor de autorizare si eliberarea autorizatiilor se fac de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf