Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3306 din 28 februarie 2013

Privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "liceal", profilul "tehnic", domeniul "constructii, instalatii si lucrari", calificarea profesionala "tehnician in constructii si lucrari publice", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "tehnician mecatronist", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesionala "tehnician designer mobila si amenajari interioare", domeniul "electric", calificarea profesionala "tehnician electrotehnist", profilul "resurse naturale si protectia mediului", domeniul "agricultura", calificarea profesionala "tehnician in agricultura" din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" din localitatea Intorsura Buzaului

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare Hotarârea Consiliului ARACIP nr. 2 din 31 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar de stat evaluata în perioada 17 - 18 ianuarie 2013,

tinând cont de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda acreditarea pentru nivelul de învatamânt "liceal", profilul "tehnic", domeniul "constructii, instalatii si lucrari", calificarea profesionala "tehnician în constructii si lucrari publice", domeniul "mecanica", calificarea profesionala "tehnician mecatronist", domeniul "fabricarea produselor din lemn", calificarea profesionala "tehnician designer mobila si amenajari interioare", domeniul "electric", calificarea profesionala "tehnician electrotehnist", profilul "resurse naturale si protectia mediului", domeniul "agricultura", calificarea profesionala "tehnician în agricultura", limba de predare "româna", forma de învatamânt "cu frecventa (zi) si (seral)" din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu", cu sediul în localitatea Întorsura Buzaului, str. Gheorghe Doja nr. 5, judetul Covasna, începând cu anul scolar 2013 - 2014.

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" din localitatea Întorsura Buzaului este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna, în vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

 

ART. 3

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din Ministerul Educatiei Nationale, unitatea de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" din localitatea Întorsura Buzaului, Inspectoratul Scolar al Judetului Covasna si Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf