Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3212 din 13 februarie 2013

Privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant "postliceal", domeniul "sanatate si asistenta pedagogica", calificarile profesionale "asistent medical generalist" si "asistent medical de farmacie" din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Dr. Balin Alexandru" din municipiul Medias

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar (ARACIP), cu modificarile ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotarârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutionala în vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de învatamânt preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de învatamânt preuniversitar,

luând în considerare Hotarârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 15 ianuarie 2013 privind propunerea de acordare a acreditarii pentru unitatile de învatamânt preuniversitar de stat si particular evaluate în perioada 3 - 18 decembrie 2012,

tinând cont de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acorda acreditarea pentru nivelul de învatamânt "postliceal", domeniul "sanatate si asistenta pedagogica", calificarile profesionale "asistent medical generalist" si "asistent medical de farmacie", limba de predare "româna", forma de învatamânt "cu frecventa (zi)" din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Dr. Balin Alexandru", cu sediul în municipiul Medias, str. Gheorghe Doja nr. 2, judetul Sibiu, începând cu anul scolar 2013 - 2014.

 

ART. 2

 

Unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Dr. Balin Alexandru" din municipiul Medias este monitorizata si controlata periodic de catre Ministerul Educatiei Nationale, Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu, în vederea verificarii respectarii standardelor care au stat la baza acreditarii.

 

ART. 3

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala din Ministerul Educatiei Nationale, unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara "Dr. Balin Alexandru" din municipiul Medias, Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu si Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei nationale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf