Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 3071 din 18 ianuarie 2013

Privind aprobarea Continutului educativ pentru interventie timpurie anteprescolara destinat copiilor cu deficiente senzoriale multiple/surdocecitate

În baza:

- prevederilor art. 22. alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 65 alin. (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba Continutul educativ pentru interventie timpurie anteprescolara destinat copiilor cu deficiente senzoriale multiple/surdocecitate, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

În unitatile de învatamânt/sectiile cu predare în limba unei minoritati nationale se vor aplica prevederile art. 45 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

 

Directia generala educatie si învatare pe tot parcursul vietii, Directia generala învatamânt în limbile minoritatilor, Directia generala resurse umane si retea scolara nationala, Institutul de Stiinte ale Educatiei, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de învatamânt preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei nationale,
Remus Pricopie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf