Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 30 din 25 februarie 2013

Pentru modificarea Normelor metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de imbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011

Vazând Referatul de aprobare nr. 76.462 din 13 februarie 2013 al Directiei generale politici agricole si strategii,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, si ale Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. I

 

Normele metodologice privind calculul si plata tarifelor pentru serviciile de îmbunatatiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 120/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 august 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr. 3, coloana a doua de la litera B va avea urmatorul cuprins:

"Cheltuieli indirecte total 8%, din care:

1. Regia unitatii de administrare, inclusiv a formatiilor - 5% din total rd. A1

2. Regia sucursalelor - 2% din total rd. A1

3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1".

2. La anexa nr. 3b), coloana a doua de la litera B va avea urmatorul cuprins:

"Cheltuieli indirecte total 8%, din care:

1. Regia unitatii de administrare, inclusiv a formatiilor - 5% din total rd. A1

2. Regia sucursalelor - 2% din total rd. A1

3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1".

3. La anexa nr. 4, coloana a doua de la litera B va avea urmatorul cuprins:

"Cheltuieli indirecte total 8%, din care:

1. Regia unitatii de administrare, inclusiv a formatiilor - 5% din total rd. A1

2. Regia sucursalelor - 2% din total rd. A1

3. Regia sediului central - 1% din total rd. A1".

4. La anexa nr. 6, coloana a doua de la numarul curent 6 va avea urmatorul cuprins:

"Cheltuieli indirecte total 8%, aferente activitatilor de la rd. 3 + rd. 4, din care:

- 5% pentru regie unitate de administrare a amenajarii, inclusiv formatii

- 2% pentru regie sucursala

- 1% pentru regie sediu central".

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf