Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 289 din 29 aprilie 2013

Privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2013

Vazând Referatul de aprobare nr. 2.475 din 10 aprilie 2013 al Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor,

având în vedere prevederile art. 29 alin. (1) si ale art. 34 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si înregistrarea soiurilor de plante, republicata,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România pentru anul 2013, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Dumitru Daniel Botanoiu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf