Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2722 din 18 decembrie 2012

Pentru acreditarea Colectiei publice universitare cu profil general arheologie din cadrul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile si normele de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotarârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 4.491 din 27 noiembrie 2012,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se acrediteaza Colectia publica universitara cu profil general arheologie din cadrul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,
Puiu Hasotti
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf