Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2687 din 29 noiembrie 2012

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului "Palatul Arta", actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.979/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Imobilul "Palatul Arta", actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti, se claseaza ca monument istoric, grupa valorica B, cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-21043.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,
Sergiu Nistor,
secretar de stat

 

ANEXA 1

 

Zona de protectie a imobilului monument istoric "Palatul Arta", actualul sediu ArCuB, Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti

 

Coordonate puncte de contur

Nr.
Crt.

Coordonate stereo local

Bucuresti

-xy
1.556830,4997338094,1764
2.556828,8916338099,9745
3.556828,8916338117,9650
4.556832,2796338139,9934
5.556831,4592338147,0024
6.556820,4340338143,5962
7.556820,4340338158,3944
8.556830,1207338186,8516
9.556818,2944338204,1488
10.556807,9639338219,0700
11.556801,6616338232,6312
12.556798,4071338240,5009
13.556758,0378338226,6962
14.556754,3736338239,1253
15.556714,5321338227,4903
16.556714,0180338228,5319
17.556708,6493338227,3851
18.556702,9771338227,6501
19.556658,6887338194,9301
20.556673,6479338167,5587
21.556653,0715338154,3640
22.556648,1927338148,2308
23.556644,8991338131,0389
24.556638,0100338126,2846
25.556640,3823338122,9612
26.556639,6567338122,2063
27.556647,9612338111,7219
28.556646,1782338088,9754
29.556696,4141338043,0821
30.556701,9281337992,9796
31.556723,0740337922,8059
32.556779,3569337931,1138
33.556781,9487337940,8036
34.556823,9760337962,2608
35.556816,7936337979,6489
36.556824,3511337982,4117
37.556815,0467338009,0801
38.556807,3970338005,9490
39.556792,8882338045,2348
40.556819,6306338068,1907
41.556840,2633338081,1887
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf