Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2685 din 29 noiembrie 2012

Privind schimbarea grupei valorice de clasare din B in A a imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp" din comuna Tibanesti, judetul Iasi

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.977/CM din 15 noiembrie 2012,

în conformitate cu dispozitiile art. 22 din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Se schimba grupa valorica de clasare din B în A a imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp" din comuna Tibanesti, judetul Iasi, cod IS-II-a-B-04264, iar noul cod în Lista monumentelor istorice va fi IS-II-a-A-04264.

(2) Schimbarea grupei de clasare din B în A se face pentru toate componentele din cadrul imobilului "Ansamblul conacului Petre P. Carp".

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Iasi pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,
Sergiu Nistor,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf