Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2681 din 26 iulie 2012

Privind aprobarea Planului de management al sitului Lacurile de acumulare Buhusi - Bacau - Beresti ROSPA0063

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 160.867/A.F. din 18 iulie 2012 al Directiei biodiversitate,

tinând cont de Avizul nr. 706 din 20 ianuarie 2012 emis de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ulterioare, si al art. 16 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Planul de management al sitului Lacurile de acumulare Buhusi - Bacau - Beresti ROSPA0063, elaborat de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau, prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

 

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 869 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf