Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 266 din 1 aprilie 2013

Privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (4) si alin. (27) lit. d), f), g) si h) din Hotarârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

La articolul 1 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, cu modificarile ulterioare, literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru caile ferate principale specificate în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8 la Hotarârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

..........................................................................

c) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., pentru portul Constanta si portul Tomis, si Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, pentru portul Galati (port Docuri, port Bazinul Nou si port Mineralier) si pentru Portul Braila (port Hârsoaia, port Turcoaia, port Macin si port Gura Arman);

d) Compania Nationala "Aeroporturi Bucuresti", pentru Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti si pentru Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Ghibu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf