Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2657 din 16 noiembrie 2012

Privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice a imobilului Fabrica de paine "Traiul", str. Maramures nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.547/CM din 30 octombrie 2012,

În conformitate cu dispozitiile art. 21 alin (1) si alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Imobilul Fabrica de pâine "Traiul", str. Maramures nr. 4, municipiul Craiova, judetul Dolj, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorica B, cod în Lista monumentelor istorice GJ-II-m-B-08060, se declaseaza partial.

(2) Se mentine regimul de monument istoric pentru "Cosul de fum".

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Gorj pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Gorj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,
Sergiu Nistor,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf