Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2655 din 16 noiembrie 2012

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorica B, a imobilului "Mormantul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iasi, judetul Iasi

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.303/CM din 15 octombrie 2012,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Imobilul "Mormântul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iasi, judetul Iasi, se claseaza ca monument istoric, categoria monument memorial/funerar, grupa valorica B, cod în Lista monumentelor istorice IS-IV-m-B-21057.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Iasi pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,
Sergiu Nistor,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf