Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 2654 din 16 noiembrie 2012

Privind clasarea in Lista monumentelor istorice, grupa valorica B, a imobilului "Fosta clopotnita", situat in Ansamblul Bisericii "Sf. Nicolae" - Suici, din satul Suici, comuna Suici, judetul Arges

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.546/CM din 30 octombrie 2012,

în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotarârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Imobilul "Fosta clopotnita", situat în Ansamblul Bisericii "Sf. Nicolae" - Suici, din satul Suici, comuna Suici, judetul Arges, se claseaza ca monument istoric, grupa valorica B, cod în Lista monumentelor istorice AG-II-m-B-13806.05.

 

ART. 2

 

Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunica prezentul ordin Directiei pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Arges pentru ducerea la îndeplinire.

 

ART. 3

 

Directia pentru Cultura si Patrimoniul National a Judetului Arges va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,
Sergiu Nistor,
secretar de stat

 

ANEXA 1

 

Zona de protectie a imobilului monument istoric "Fosta clopotnita", situat în Ansamblul Bisericii "Sf. Nicolae" - Suici, din satul Suici, comuna Suici, judetul Arges

 

Coordonate puncte de contur

Nr.
Crt.
Coordonate stereo 70
-xy
1.416243,478462972,971
2.416243,478463203,014
3.416069,478463203,014
4.416069,478462972,971
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf